Min portefølje

Her er min portefølje per 05.05.19:

Protector Forsikring: 38%
B2Holding: 14%
Pareto Bank: 13%
Dedicare: 8%
NRC Group: 6%
eWork Group: 5%
XXL: 5%
Poolia: 6%
Nilörngruppen: 5%

Jeg bør også nevne at jeg har cirka 2/3 av min potensielle portefølje i kontanter. Disse ønsker jeg å sette i indeksfond når/hvis prisingen av markedet er i nærheten av å være normalisert.

Trykk på selskapet for å lese tidligere blogginlegg om selskapene.

I utgangspunktet er en slik fordeling av porteføljen, med halvparten investert i ett selskap, helt uakseptabel. Jeg burde ha spredd meg mer. Imidlertid er Protector Forsikring den eneste virkelig gode investeringsideen jeg har funnet i dagens marked, spesielt med prisingen aksjen hadde i vinter.

Reklamer